Про Центр

Головні цілі і задачі Центру

Комунальний заклад «Запорізький обласний Центр НТТУМ «Грані» Запорізької обласної ради є профільним позашкільним навчально-виховним закладом — складовою частиною безперервної системи освіти — призначений для надання додаткової освіти, навчання і виховання дітей і учнівської молоді в області наукової та інженерно-технічної творчості в позаурочний час.

Головними задачами Центру є створення в Запорізькій області оптимальних умов для інтелектуального, творчого розвитку дітей та молоді, задовольняння їхніх нахилів, інтересів та обдарувань, забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку, національного виховання, професійного самовизначення; створення системи постійно ускладнюючого безперервного творчого професійного навчання; виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей, створення умов для їхнього розвитку; роботи з дітьми, які потребують особливої уваги, організації змістовного дозвілля засобами науково-технічної творчості.

Ці завдання вирішують більш ніж 50 педагогів Центру — вчителів і інженерів з вищою освітою, наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, а головне – громадян, дійсно не байдужих до творчих паростків, які є майбуттям нашої країни.

Головні напрями роботи
Центру НТТУМ «Грані»

Інформаційно-методична робота

Координація та інформаційне забезпечення роботи гуртків науково-технічного профілю у позашкільних закладах та загальноосвітніх школах Запорізької області; надання методичної та практичної допомоги в організації науково-технічної творчості; вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи кращих науково-технічних гуртків та організаторів науково-технічної творчості; підвищення кваліфікації працівників позашкільних закладів спільно з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Щороку на обласних семінарах та курсах підвищують свою кваліфікацію, отримють консультації та методичні матеріали понад 200 організаторів науково-технічної творчості Запорізької області.

Організаційно-масова робота

З метою популяризації науково-технічної творчості, виявлення та обміну досвідом роботи кращих гуртків, комплектації команд та делегацій від Запорізької області — Центр НТТУМ «Грані» щороку проводить обласні масові заходи за всіма напрямами науково-технічної творчості – конкурси, змагання, виставки, навчально-тренувальні збори тощо. Забезпечення участі переможців та делегацій Запорізької області у відповідних Всеукраїнських масових заходах є невід’ємною задачею роботи організаційно-масового відділу Центру «Грані».

Щороку Центр НТТУМ “Грані” організує до 20 обласних конкурсів і змагань, у яких беруть участь понад 1000 учнів – переможців відповідних районних та міських заходів. Команди та делегації Запорізької області постійно виборюють перемоги та призи на Всеукраїнських змаганнях, конкурсах та фестивалях: з авто-, судно-, авіа- та ракетомоделювання, радіотелемовлення, фотоаматорства, фізики, математики, астрономії, інформатики і програмування, на виставках дитячої та юнацької творчості тощо.

Навчально-виховна робота

Загалом у Запорізькій області науково-технічною творчістю займається понад 20 тисяч учнів, а у самому Центрі НТТУМ «Грані» кількість учнів та вихованців сягає більш ніж півтори тисячі. Навчання серед учнів від 6-ти до 21-го року ведеться за 3-рівневою системою: — початкове моделювання і конструювання — основи технічної творчості; — конструкторська і науково-дослідницька діяльність.

Серед форм навчально-виховної роботи застосовуються: групова, клубна, лекційна, індивідуальна, навчально-тренувальна, консультаційна тощо. У Центрі «Грані» працюють творчі об’єднання більш ніж за 20-ма напрямами. Серед них авіа-, авто-, судномоделювання, автоконструювання, конструювання екологічно-чистого транспорту, аквабіотехніка, радіо-конструювання, інформатика і програмування, астрофізика, математика, фізика, економіка, телерадіостудія, фотостудія.

Збудований на подвір’ї Центру спортивно-технічний майданчик дозволяє проводитти змагання з авто-, авіа- судномоделювання.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.